БУРЧГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Мурчгар, үрчгэр, хорчгор: бурчгар нүүр (үрчгэр нүүр), бурчгар хамар дэлгэрэнгүй...