ИМЧЛЭХ

цахар Гамнан хямгадах - Тэр айлын хүүхэд олон боловч имчлэхийн сайнаар амьдрал нь гайгүй байна шүү. дэлгэрэнгүй...