ААРАГ II
/ нутгийн аялгуу /

ордос Модны ур, яр: аараг аяга (модны ураар хийсэн аяга).

Ижил үг:

ААРАГ I