АЙМАГТАН
/ нутгийн аялгуу /

ордос Хамаатан, хамсаатан - Энэ хүн ноёны аймагтан. Соном. Ордос аман дэлгэрэнгүй...