АЛМАРТАЙ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Туйлын харамсалтай.