АГСАР
/ нутгийн аялгуу /

ордос Агсам: агсар морь (довтлон тэмүүлэх зантай морь).