ААРАГ I

Жалга судаг, барзан сархиаг ихтэй газар: аараг ихтэй (жалга судаг ихтэй), хар аараг дэлгэрэнгүй...

аараг ихтэй жалга судаг ихтэй
хар аараг барзан сархиаг ихтэй газрын нэр
аараг толгод жижиг хадтай толгод
Ижил үг:

ААРАГ II