ААРАХ I:

аарах гаарах (а. Дэндэх, хэтрэх; б. [шилжсэн] Дэмий түйвээх, хэрэлдэн шуугих).

Ижил үг:

ААРАХ II

ААРАХ III

ААРАХ IV