АГЛАРАХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Норсон юм нэлээд хатах, сэврэх - Чийгтэй байвал бас агларахыг нь хүлээх хэрэгтэй. дэлгэрэнгүй...