АВРАА
/ нутгийн аялгуу /

цахар Ажиг, сэжиг - Авраа мэдсэн маягтай холоос зайлж одов. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман дэлгэрэнгүй...