ЯЗ

Үйл үгэнд хүч нэмэгдүүлэх сул үг: яз татах (юм хумыг татаж урах), яз үсрэх (яз дэлгэрэнгүй...

яз татах юм хумыг татаж урах
яз үсрэх яз болох, аяндаа язрах
яз таргалах адуу малын арьсаа язартал таргалах
яз цохих язартал нь цохих
яз чанах мах зэрэг юмыг улбартал чанах, шалз чанах