ЯЗВАЛЗАХ

1. Хүн, амьтны уруул ам байн байн язас язас хийх;


2. [шилжсэн] Шингэн юмны буцалж эхлэх, язалзаж хөдлөх.