ЯЗГАР

Юмны жигдэрсэн, зэрэгцсэн байдал: язгар ургамалтай газар (жигд ургамалтай газар), язгар дэлгэрэнгүй... (жигд сайхан шүдтэй хүүхэд).