ЯЗГУУРТ

Язгуур бүхий - Францын язгуурт гэр бүлд төрсөн юм. С.Эрдэнэ. дэлгэрэнгүй...