ЯЗАВ :

язав татав (хүн, амьтны арьс мах, гар хөл, нүүр ам зэргийн татганан хөдлөх байдал), язав дэлгэрэнгүй...хүн, амьтны арьс мах, гар хөл, нүүр ам зэргийн татганан хөдлөх, шазав татав хийх).