ЯЗАЙХ

1. Юмны өнгөн хэсэг хагарч ангайх - Ядарч цонхийсон нүүр, язайсан уруул харагдав. Б.Нямаа. Арандалынхан;


2. [шилжсэн] Юмыг бүтэн бүрж, бүтээж хүрэхгүй дутах, шазайх;
3. Олон юмны энд тэндгүй ирийж харагдах - Хойд уулын энгэрээр ярайсан олон хонь бэлчиж байна. И.Дамбажав нар. дэлгэрэнгүй...