ЯЗАЛЗАХ

1. Жижигхэн олон юмны үймэлдэн, арзганан хөдлөх: өт язалзах (өтнүүд хөдлөх), шоргоолж дэлгэрэнгүй... (шоргоолжнууд үймэлдэн хөдлөх);


2. [шилжсэн] Савтай шингэн зүйлийн буцлах нь дөхөх: цай язалзах (цай буцлах нь дөхөх).

өт язалзах өтнүүд хөдлөх
шоргоолж язалзах шоргоолжнууд үймэлдэн хөдлөх
цай язалзах цай буцлах нь дөхөх