ЯДУУРАЛ

Ядуурах үйлийн нэр; хүн амын амьжиргааны доод түвшинд гарах үзэгдэл - Ажилгүйдэл ядуурал газар авч олон хүмүүс дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин., ядуурал багатай (ядуурах явдал бага), ядуурал ихтэй (ядуурах, доройтох явдал их), ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр (засгийн газар ба олон улсын янз бүрийн байгууллагын төслийн хүрээнд ядуу айл өрх, хүн амын дунд явуулах олон төрлийн үйл ажиллагаа) - Монголд ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд тус суманд 300 айлыг орон гэртэй болгох талаар төлөвлөгдсөн байна. “Ардын эрх” сонин., ядуурлын туйлд хүрэх (амьжиргааны доод түвшнээс доош орох), үгүйрэл ядуурал [хоршоо] (юу ч үгүй хоосрох нь).

ядуурал багатай ядуурах явдал бага
ядуурал ихтэй ядуурах, доройтох явдал их
ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр засгийн газар ба олон улсын янз бүрийн байгууллагын төслийн хүрээнд ядуу айл өрх, хүн амын дунд явуулах олон төрлийн үйл ажиллагаа
ядуурлын туйлд хүрэх амьжиргааны доод түвшнээс доош орох
үгүйрэл ядуурал юу ч үгүй хоосрох нь