ЯДУУРАХ

Ядуу болох, доройтох, хоосрох - Ядуурахад ямаа хариулах, баяжихад тэмээ хариулах. Монгол зүйр цэцэн үг.