ЯГЧИС
/ домог /

Асури мэт нэгэн төрөлтөн: ягчис мангас [хоршоо] (Асури мэт нэгэн төрөлтөн болон үлгэр домогт гардаг дэлгэрэнгүй...

ягчис мангас Асури мэт нэгэн төрөлтөн болон үлгэр домогт гардаг хүн дүрст санаа муут махчин амьтан