ягчис мангас
Асури мэт нэгэн төрөлтөн болон үлгэр домогт гардаг хүн дүрст санаа муут махчин амьтан