ЯГШГАЛДАЙ

Модон эдлэл хэрэглэлийг бэхлэх тэмээний нойтон үдээр.