ЯГШУУЛАХ

1. Маш зайгүй болгох;


2. Яг таг, хэлбэрэлтгүй болгуулах;
3. Хуучныг баримтлуулах.