ЯГШРАХ

1. Олуул зай завсаргүй бөөгнөрөх;


2. [шилжсэн] Хуучныг баримтлах, өөрийн бодол санааг үхширтэл баримтлах.