бичиг үсэг үл мэдэх явдал
бичиг үсэг мэдэхгүй байх нь