ЭРЭМШИХ

1. Өөрийн эрх мэдэл, эрдэм чадвар зэрэгт дулдуйдан омогших, бардамнах, эрдэх - Гампил ноён гэм хийж сэм зайлсандаа дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан замбуулин.