ЭРЭНГЭ

Лам шавь хүний гадуур өмсдөг ханцуйгүй цээжмэг буюу охор хувцас, их төлөв тэрмээр хөвөөлж, элгэн талыг нь хоргойгоор дэлгэрэнгүй...