ШАЛАЙ III

шалай балай [хоршоо] (хэрэггүй, жигшмээр; салан задгай), шалай балай зан (салан дэлгэрэнгүй...

шалай балай хэрэггүй, жигшмээр салан задгай
шалай балай зан салан задгай зан
шалай балай яриа дэмий балай, жигшмээр яриа
Ижил үг:

ШАЛАЙ I

ШАЛАЙ II