ШАЛАЙРАХ

1. Хэрэг явдалд дур муутай хойрго хандах;


2. [шилжсэн] Цатгалан байдалтай байх: хүүхэд шалайрах (хүүхэд цатгалан байдалтай байх, хүүхэд хоол идэх дургүй болох).