ШАЛАМ I

Шанам малгай: орхимж шалам [хоршоо] (лам хүний малгай, нөмрөг).

орхимж шалам лам хүний малгай, нөмрөг
Ижил үг:

ШАЛАМ II

ШАЛАМ III