ШАЛАМГАЙ

Ажил үйлд хөнгөн, шалмаг: шаламгай ажиллах (хөнгөн шалмаг ажиллах), шаламгай дэлгэрэнгүй... (хурдан хөдөлгөөн), шаламгай хүүхэн (хөнгөн, шалмаг хөдөлгөөнтэй хүүхэн), гавшгай шаламгай [хоршоо] (түргэн шуурхай), хурдан шаламгай [хоршоо] (түргэн гавшгай, шуурхай) - Хурдан шаламгай нь нүд ирмэх зуур хувирч хөдөлж ядах ажээ. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., түргэн шаламгай [хоршоо] (хурдан шуурхай, гавшгай) - Эдгээр хүч чадал шаардагдах мэхнүүд нь цөм маш түргэн шаламгай, нэг нэгнээсээ урьд өрсөн хийх мэхнүүд болно. Ж.Дамдин. Монгол бөх.

шаламгай ажиллах хөнгөн шалмаг ажиллах
шаламгай хөдөлгөөн хурдан хөдөлгөөн
шаламгай хүүхэн хөнгөн, шалмаг хөдөлгөөнтэй хүүхэн
гавшгай шаламгай түргэн шуурхай
хурдан шаламгай түргэн гавшгай, шуурхай
түргэн шаламгай хурдан шуурхай, гавшгай

Хурдан шаламгай

Хурдан хөдлөх

Зочин 2018-04-11 15:04:57