ШАЛАМГАЙЛАХ

Ажил үйлд чармайж, гавшгай, хурдан ажиллах: ажлаа шаламгайлах (ажлаа хурдан гавшгай хийх) - дэлгэрэнгүй...

ажлаа шаламгайлах ажлаа хурдан гавшгай хийх
шаламгайлан суралцах чармайж, гавшгайлан суралцах