ШАЛАН I

Үхрийн омрууны дагуух унжсан сул арьс.

Ижил үг:

ШАЛАН II

ШАЛАН III: