ШАЛАННУУЛАХ

1. Юманд оосор уяа гаргуулах;


2. Юмыг унжуулах, сул болгох;
3. Хэрэггүй, дэмий юм яриулах.