ШАЛАХ II

Шатар тоглоход бэрс, морь, тэрэг зэргээр эсрэг талын ноёныг зайлж нүүхийг шаардах, шаглах: бэрсээр дэлгэрэнгүй... (бэрсээр ноёныг нүүхийг шаардах, шаглах).

Ижил үг:

ШАЛАХ I