ШАЛБААГ

Шалбаа; шавар шавхай: шалбааг ихтэй газар (шавар, шавхай ихтэй газар), шалбааг дэлгэрэнгүй... (шавар шавхай гатлах), шалбааг ус (шавар, шавхайтай ус) - Үдэш эхэлсэн бороо үүрээр намдаж, өглөө болоход чийг үнэртэн, хонхор хотгорт шалбааг ус тогтжээ. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., - Шалбааг усны захад бөөгнөрөн буй тагтаа шувуунууд эвийн үг хэлэлцэх мэт энхрий зөөлнөөр дуугарна. С.Эрдэнэ. Хонгор зул., намаг шалбааг [хоршоо] (зүлэг шавартай газрын усархаг шигдэмхий хөрс), шавар шалбааг [хоршоо] (хотгор газар тогтсон нойтон наанги шороо) - Шавар шалбааг үсчүүлэн дохиогоо хангинуулж нүүрс ачсан машинууд хажуугаар өнгөрнө. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.

шалбааг ихтэй газар шавар, шавхай ихтэй газар
шалбааг туулах шавар шавхай гатлах
шалбааг ус шавар, шавхайтай ус
намаг шалбааг зүлэг шавартай газрын усархаг шигдэмхий хөрс
шавар шалбааг хотгор газар тогтсон нойтон наанги шороо