ШАЛБАЛАГДАХ

Биеийн арьс болон эдлэл хэрэглэл, гаднын нөлөөнд шалбарах.