ШАЛБАЛАХ

Юмны, өнгө, будаг, хальс зэргийг хэгзлэх, зулгалах, холтлох: будгийг нь шалбалах (будгийг нь дэлгэрэнгүй...

будгийг нь шалбалах будгийг нь холтлох
гараа шалбалах гарын арьсаа урах