ШАЛБАР

1. Ус гатлахад өмсөх түүхий арьс, ширэн тулам гутал: шалбар өмсөх (хөлдөө шалбар углах);


2. Түүхий арьсыг хөлд тааруулан хийсэн хатааж, үдээслэн өмсөх нэг зүйл гутал.

өмдтэй утга ойр доорд биедээ өмсөдөг хувцас.

арьсан шалбар, нэхий шалбар, савхин шалвар, бөс шалбар, хөвөнтэй шалбар, ахар шалбар өмсөх цаг болжээ.

Зочин 2016-12-09 12:46:26


өмдтэй утга ойр болбч доорд биедээ өмсөдөг хувцас.

арьсан шалбар, нэхий шалбар, савхин шалвар, бөс шалбар, хөвөнтэй шалбар, ахар шалбар өмсөх цаг болжээ.

Ch.Ayuush2016-12-09 12:49:51