ШАЛБАЛЗУУЛАХ

Үйл ажилд шаламгайлуулах, хурдлуулах, түргэлүүлэх.