ШАЛБА

Хүч нэмэгдүүлэх сул үг: шалба норох (нэвт норох), шалба татах (шалбартал татах), дэлгэрэнгүй...

шалба норох нэвт норох
шалба татах шалбартал татах
шалба цохих цус гартал цохих
улба шалба ус бороонд дэвтэж норсон байдал