ШАЛАР :

шалар шалар (а. Хүн, амьтны идэх уухдаа гаргах дуу чимээний байдал; б. Хүний явах, хөдлөхдөө, алгуур дэлгэрэнгүй...

шалар шалар а. Хүн, амьтны идэх уухдаа гаргах дуу чимээний байдал; б. Хүний явах, хөдлөхдөө, алгуур назгай байдал
шалар шалар хийх хүн, амьтны идэж уухдаа, шалар шалар гэсэн дуу чимээ гаргах
шалар шалар явах хүний алгуур назгай явах