ШАЛАЙ II

Дур муутай, хойрго хандах нь: шалай байдалтай (хойрго, дургүй байдалтай).

Ижил үг:

ШАЛАЙ I

ШАЛАЙ III