ШАЛАЙ I

Цусан суулга туссан хүний баастай гарах залхаг, ёлхдос; салиа: шалайгаар суулгах (ёлхдос, салиагаар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ШАЛАЙ II

ШАЛАЙ III