шаазгай алаг
/ амьтан /
малын гэдэс, далаараа хар алаг зүсэм