ЦЭЭЖ III

Намар, өвөл, хаврын эхээр хонь малын уушги цээжийг барьж тусдаг, нэг зүйл өвчин; мэнгэр.

Ижил үг:

ЦЭЭЖ I

ЦЭЭЖ II: