ЦЭЭЖДҮҮ I

Малын ачаа бараа, цээж талдаа дийлэнх болсон байдал.

Ижил үг:

ЦЭЭЖДҮҮ II