ЦЭЭЖДҮҮ II

Омгорхог, дээрэнгүй зантай: цээждүү хүн (омгорхог, дээрэнгүй зантай хүн).

Ижил үг:

ЦЭЭЖДҮҮ I