ЦЭЭЖДҮҮЛЭХ

Үхэр малын ачааг, хэтэрхий цээждүү болгох, урагшдуулах: цээждүүлж ачих (үхэр малын ачааг, хэт урагш дэлгэрэнгүй...