ЧИЙ V
/ ургамал /

Хээрийн интоор.

Ижил үг:

ЧИЙ I

ЧИЙ II

ЧИЙ III

ЧИЙ IV: